ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างไว้ทุกข์ มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 23 พ.ย. 2556 สถานที่ราชการ และหน่วยงานต่างๆ ลดธงครึ่งเสา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2556

<<เข้าสู่เว็บไซต์>>